Potřebujete poradit?

Roman    +420 601 390 004 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@palubky-online.cz

Zásady ochrany osobních údajů

V případě, že jste naším zákazníkem nebo jen návštěvníkem našich webových stránek, poskytujete nám Vaše osobní údaje, za které jako provozovatel odpovídáme a chráníme je. Prosím o seznámení se s ochranou osobních údajů, jejími zásadami a Vašimi právy, které Vám patří na základě Zákona o ochraně osobních údajů, známého jako GDPR.

Poskytnutí informací podle zákona o ochraně osobních údajů

(zákon č. 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Sb. z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ) Zacházení s osobními údaji se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Prodávající jako provozovatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, byli proškoleni o právech a povinnostech v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů ao odpovědnosti za jejich porušení. Pro zajištění některých konkrétních operací jsou využívány služby a aplikace zprostředkovatelů, kteří jsou v souladu s platnou legislativou. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Spotřebitelů jsou zabezpečeny proti zneužití a budou použity pouze pro účel a v rozsahu pro jaký dal Spotřebitel souhlas.

Identifikační a kontaktní údaje provozovatele

TIMBER PROFIL s.r.o., se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 11677341, společnost zapsaná v Krajský soud v Brně, odd. C vložka 124232, tel. číslo: +420 601 390 004, e-mail: info@palubky-online.cz, je prevádzkovateľom webovej stránky www.palubky-online.cz, rezervačného a dopytového systému na stránke www.palubky-online.cz, Osobní údaje, které jste nám poskytli zpracováváme jako provozovatel, a určujeme, jak dlouho budou údaje zpracovávány a pro jaký účel.

Kontaktní údaje odpovědné osoby provozovatele

Roman Jadroň, tel. číslo: +420 601 390 004, e-mail: info@palubky-online.cz

Identifikační údaje zprostředkovatelů, identifikace příjemců

Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je proces přípravy až po uzavření a plnění smluvního vztahu (koupě a prodej zboží) mezi Spotřebitelem a Prodávajícím (provozovatelem). Vedení účetnictví - pokud jste od naší společnosti nabyli zboží, vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště a PSČ, případně číslo bankovního účtu, email a telefonní kontakt potřebujeme k vytvoření daňového dokladu, a také abychom mohli evidovat vystavené daňové doklady a tyto v zákonném rozsahu zpracovávat pro účely vedení našeho účetnictví a plnění daňových povinností. Pro účely účetnictví a plnění daňové povinnosti můžeme potřebovat i všechny údaje našeho smluvního vztahu, jelikož objednávka, dodací list a případně další dokumenty související s dodáním našeho zboží nebo služby jsou podkladem pro vedení účetnictví. Vaše osobní údaje využíváme také k tomu, abychom Vás v souvislosti s využíváním našich služeb a/nebo Vaší registrací na našich webstránkách (vytvoření a používání Vašeho uživatelského účtu) mohli informovat o nabídce svého zboží a služeb, novinkách, výhodných nabídkách, slevových akcích a spotřebitelských či jiných soutěžích prostřednictvím newsletteru nebo jiných obchodních/marketingových sdělení zasílaných e-mailem. Zpracovávání Vašich osobních údajů v tomto případě provádíme na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) Nařízení, tzn. j. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Oprávněnými zájmy naší společnosti, které sledujeme zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel, jsou zejména propagace a prodej našich služeb, péče o Váš uživatelský účet, ochrana a podpora naší obchodní činnosti, či testování a vývoj nových služeb, jakož i vylepšování těch stávajících. Vaše osobní údaje využíváme také k tomu, abychom s Vámi byli v kontaktu. Aniž byste se registrovali pro jakékoli služby naší společnosti, nebo si objednali jakékoli služby nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru nebo jiné formy marketingové komunikace, jehož prostřednictvím Vás budeme výlučně na základě Vašeho výslovného a předem daného souhlasu informovat o nabídce svých služeb, novinkách, slevových akcích a soutěžích či adresovat Vám průzkumy spokojenosti. V případě, že máte zájem být informováni o nabídce určitých služeb naší společnosti, máte možnost udělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení pro účely doručování obchodních/marketingových sdělení s informacemi o službách naší společnosti. Pokud jste k tomu udělili souhlas, tato webová stránka využívá „Google Ads“, službu, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), s cílem zhodnotit efektivitu reklamní činnosti a opětovně vás oslovit. Když navštívíte naše webové stránky, „Google Ads“ nainstaluje na vaše zařízení soubor cookie. Pomocí uvedeného souboru cookie Google zpracovává informace, které vaše zařízení vygeneruje o používání naší webové stránky, interakcích s naší webovou stránkou a reklamní činností, jakož i vaši IP adresu, informace o prohlížeči, dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu, a to na účely analýzy a grafického zobrazení měření dosahu našich reklam a zobrazování přizpůsobených reklam. Za tímto účelem se také může zjišťovat, zda vám nebo vaší domácnosti patří různá koncová zařízení. Pomocí „remarketingu“ lze uživatele naší webové stránky opětovně identifikovat a rozpoznat na jiných stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. ve vyhledávání Google nebo na platformě YouTube). Následně jim může být zobrazená reklama přizpůsobena jejich zájmům. Pokud povolíte používání reklamních souborů cookie na webu naší společnosti, souhlasíte s použitím uvedených údajů a uvedeným zpracováním společností Google. Více informací o soukromí ve službách společnosti Google naleznete zde:

https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=sk

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:
meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu
súbory cookies: medzi tieto súbory cookies patria cielené súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy. Tieto štatistické údaje zbierame využitím nástrojov tretích strán ako Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager a Hotjar.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobní údaje chráníme v nejvyšší možné míře, realizujeme potřebná technická a organizační opatření, která chrání Vaše osobní údaje před zneužitým nebo poškozením.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Osobní údaje které nám poskytnete jsou v našem prostředí zpřístupněny našim zaměstnancům a spolupracovníkům, za účelem plnění našich závazků vůči Vám nebo pro účely vedení účetnictví.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ

Za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu jsou požadované osobní údaje povinné. Právním základem zpracování je zákon č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, §10 ods. 3 písm. b. zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou uchovávány v souladu s platnou legislativou. Právním základem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný souhlas dotyčné osoby, který lze kdykoli odvolat písemně doporučeným dopisem adresovaným do sídla provozovatele, nebo e-mailem na gdpr@www.tatranskyprofil.eu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobní údaje potřebné k uzavření a plnění smluvního vztahu (koupě a prodej zboží) mezi Spotřebitelem a Prodávajícím (provozovatelem) budou u provozovatele uchovány po dobu 2 let, za účelem provedení dohodnuté koupě, a případné identifikace spotřebitele v reklamačním procesu počal 2 leté zákonné lhůty. Po odvolání souhlasu před uplynutím 2 roční doby, nebo po uplynutí 2 roční doby a neobnovení souhlasu, budou osobní údaje uchovávány v souladu s platnou legislativou a následně budou bezpečně zlikvidovány. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu promlčecích dob určených zákonem, nebo dob po které lze provést reklamaci, pokud reklamace nebyla provedena v této době. V případě, že právní úprava stanoví lhůtu povinného uchování určitých údajů nebo jejich nosičů, budeme je uchovávat po takto určenou dobu. Sbírané soubory cookies pro média a soubory cookies pro funkce pokročilé analýzy sbíráme využitím nástrojů třetích stran jako Google Analytics, Google Optimiz, Google Tag Manager, Hotjar a SmartsUppChat. Tyto nástroje uchovávají údaje po následující dobu od získání:

Nástroj Doba uchovávání údajů
Google Analytics 50 měsíců
Google Tag Manager 50 měsíců
Google Optimize 50 měsíců
HotJar 12 měsíců
SmartsUppChat 3 měsíce

Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletteru nebo jiných obchodních/marketingových sdělení, které Vám zasíláme, zpracováváme po dobu 3 let od poslední objednávky/posledního přihlášení/udělení souhlasu, nebo dokud neodmítnete zasílání těchto oznámení podle § 116 ods. 15 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích.

Práva dotyčné osoby

  • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • právo na potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají,
  • právo na přístup ke svým osobním údajům a na informace o jejich zpracování,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na blokování nesprávných údajů (od 25.05.2018 právo na omezení zpracování osobních údajů),
  • právo na likvidaci osobních údajů (od 25.05.2018 právo na vymazání),
  • od 25.05.2018 právo na přenosnost osobních údajů dalšímu provozovateli,
  • právo podat návrh na zahájení řízení,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dotčená osoba má právo namítat zpracování jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděné podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje za účelem přímého marketingu nesmí zpracovávat.

Garancia najlepšej ceny

Dávejte si pozor. Našli jste u tohoto produktu nižší cenu? Možná není taková, jak vypadá.

Zeptejte se prodejce, zda cena zahrnuje DPH, protože je běžnou praxí, že prodejci uvádějí cenu bez DPH pod slovy jako čistá nebo konečná cena, která je stejná nebo o něco nižší než naše ceny, které zahrnují DPH, ALE nezahrnují DPH, a proto vás celá objednávka může stát o 20 % více.

Příklad:
20x146mm u nás 276 Kč/m2 s DPH
u konkurence 273 Kč/m2 jen tak = 328 Kč s DPH

Systém slev. Při objednání většího množství zboží poskytujeme našim zákazníkům možnost zakoupit zboží se slevou.

Pokud jste v rámci příslušné soutěže našli výhodnější nabídku, napište nám. Pokud to bude možné, cenu dorovnáme.

TIMBER PROFIL s.r.o., Lidická 700/19, Brno 602 00, 601 390 004, info@palubky-online.cz