Potřebujete poradit?

Roman    +420 601 390 004 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@palubky-online.cz

Zorientujte se v hodnocení kvality dřeva a jeho jakostních třídách

Dřevo je stavební materiál se širokou škálou vlastností, pokud jde o pružnost a pevnost. Pro zabezpečení spolehlivosti a trvanlivosti stavebních konstrukcí a jiných stavebních výrobků ze dřeva je nutné posuzovat jeho kvalitativní parametry.

Zdroj: pxhere.com

Podle čeho se posuzuje kvalita dřeva, palubek a dřevěných profilů?

Obecně je při posuzování kvality dřeva sice možné opřít se o stávající normy, ale kvalita různých dřevin se téměř vždy posuzuje různými způsoby. Může za to fakt, že například u většiny exotických dřevin téměř nenajdeme viditelné suky (tvrdé části ve dřevě), zatímco jehličnaté dřeviny mají suků poměrně mnoho.

Jaké existují metody hodnocení kvality dřeva?

Ve většině pilařských závodů se pro hodnocení kvality stavebního dřeva v současnosti používá vizuální metoda třídění. Ovšem od poloviny 20. století se v zahraničí začaly uvádět do praxe strojní metody třídění, které stavební dřevo třídí na základě různých principů – například principu ohybového, prozařovacího, vibračního nebo ultrazvukového. V těchto případech se jedná o měření různých veličin, které dřevo následně zařadí do jedné ze tříd pevností C18–C40 odpovídajícím charakteristickým hodnotám pevnosti a pružnosti.

Vizuální metoda

V Evropě existuje velký počet různých pravidel pro vizuální třídění dřeva, přičemž se liší především metodami pro vyjádření sukovitosti. Z tohoto důvodu prakticky není možné sjednotit pravidla vizuálního třídění řeziva v celé Evropě.

 Zdroj: pixnio.com

Nejvýraznějším vizuálním ukazatelem je právě výskyt suků. Ty se hodnotí pomocí poměrných rozměrů suků (poměr součtu velikosti suků na ploše a hraně k dvojnásobku šířky řeziva) nebo podle průřezového podílu suků (poměr průřezových ploch všech suků k průřezu celkové plochy řeziva).

Strojová metoda

Jednou z nejběžnějších strojových metod zjišťování kvality dřeva je ultrazvuková metoda. Jedná se o mechanické kmitání hmotného prostředí, jeho ředění a zhušťování, o vyšší frekvenci, než jakou lidské ucho dokáže zachytit. Při hodnocení kvality stavebního dřeva se využívá technický ultrazvuk, který se získává pomocí elektroakustických měničů.

Na rychlost šíření ultrazvuku má vliv hustota dřeva, jeho pružnost, vlhkost, teplota a přítomnost nehomogenit (suků, trhlin…), které ultrazvuk buď obteče nebo se od nich odrazí.

Do jakých jakostních tříd se dělí tatranský profil?

Na základě kvality dřeva se z něho následně vyrábějí konkrétní produkty včetně tatranského profilu. Standardně se tatranský profil vyrábí ve dvou jakostních třídách. Poté, co se vyrobí jednotlivé dřevěné výrobky, dochází k další detailní kontrole jejich kvality. I. třída má velmi přísné podmínky. Produkty, které je nesplní, se dále třídí do nižších tříd.

Zdroj: pxfuel.com

I. Třída

  • První třída palubek se standardně používá v exteriéru i v interiéru, především jako obklad stěn či stropů a podkroví, čímž podtrhuje jejich jedinečnost.
  • Využívá se také při náročných realizacích exteriérů, jako jsou fasády nebo podbití střech.
  • Obecně je charakteristická vysokou kvalitou zpracování, zdravými suky, přiměřenou rovností, čistou barevností a sušením.

Navzdory těmto faktům se první třída ještě dále rozděluje podle vhodnosti pro použití v interiéru i exteriéru, respektive výhradně jen v exteriéru. V tomto případě se bere v úvahu stupeň zbytkové vlhkosti produktu, finální opracování, jako je broušení, vysokorychlostní hoblování nebo nejvyšší stupeň opracování leštěním, dále také délka pera nebo naříznutí ze zadní strany, tzv. dilatace drážkami.

Do této třídy patří například tatranský profil, překládaný strop, tatranský dřevěný profil s pevnou duší a palubovka z Estonska.

V nabídce najdete i třídu označenou AB kvalita. Rozdíl je minimální, ovšem jako AB kvalita se označují produkty, které pro náročnější proces výroby obsahují o něco větší množství malých vad, které nejsou zcela standardní pro čistou první třídu, ale mohou se v ní také vyskytovat – například lehce vypouklé suky, prasklinky na sucích nebo malé prasklinky na koncích.

II. Třída

O druhé třídě tatranského profilu si mnoho lidí myslí, že je naprosto nepoužitelná, protože ji tvoří desky, které byly vyřazeny z výroby kvůli tomu, že nesplňují kritéria I. třídy. Opak je však pravdou.

I druhá třída musí splňovat požadavek funkčnosti a musí mít nepoškozené perodrážky. Jedná se o desky s méně dokonalou kresbou, se suky, které mohou mírně vystupovat a kazit estetický dojem, nebo s různými barevnými nedokonalostmi, jako je začernání nebo zamodrání dřeva. Můžete je tak využít na nenáročné realizace i na obklady hospodářských budov, kde se klade větší důraz na výhodnou cenu a funkčnost obkladu než na estetiku

Prohlédnout kvalitní dřevěné výrobky

Garancia najlepšej ceny

Dávejte si pozor. Našli jste u tohoto produktu nižší cenu? Možná není taková, jak vypadá.

Zeptejte se prodejce, zda cena zahrnuje DPH, protože je běžnou praxí, že prodejci uvádějí cenu bez DPH pod slovy jako čistá nebo konečná cena, která je stejná nebo o něco nižší než naše ceny, které zahrnují DPH, ALE nezahrnují DPH, a proto vás celá objednávka může stát o 20 % více.

Příklad:
20x146mm u nás 276 Kč/m2 s DPH
u konkurence 273 Kč/m2 jen tak = 328 Kč s DPH

Systém slev. Při objednání většího množství zboží poskytujeme našim zákazníkům možnost zakoupit zboží se slevou.

Pokud jste v rámci příslušné soutěže našli výhodnější nabídku, napište nám. Pokud to bude možné, cenu dorovnáme.

TIMBER PROFIL s.r.o., Lidická 700/19, Brno 602 00, 601 390 004, info@palubky-online.cz